Nieuws

Nieuws

 

Algemeen Nieuws 

Mensen met coeliakie wachten te lang op de juiste diagnose                                                                                          13 september 2010

 

Bijna 50% van de bezoekers van de website van de Nederlandse Coeliakie Vereniging heeft meer dan drie jaar last van klachten gehad, voordat de diagnose coeliakie werd gesteld.

In de periode van april tot en met juni 2010 is er aan alle bezoekers van glutenvrij.nl gevraagd om te reageren op de vraag 'Hoe lang had u klachten voordat de diagnose coeliakie gesteld werd?'. Hierop hebben 905 (unieke) bezoekers gereageerd door een stem uit te brengen op deze mini enquete.

De resultaten zijn als volgt:

Hoe lang had u klachten voordat de diagnose coeliakie gesteld werd?
korter dan zes maanden 11,8% (107 stemmen)
tussen zes maanden en één jaar 11,7% (106 stemmen)
tussen één jaar en drie jaar 17,2% (156 stemmen)
langer dan drie jaar 47,5% (430 stemmen)
ik had geen klachten 11,7% (106 stemmen)

Uit een eerder uitgevoerde poll op glutenvrij.nl is bekend dat mensen die glutenvrij.nl bezoeken relatief kort geleden de diagnose coeliakie hebben gekregen (37 procent korter dan een jaar geleden en 21 procent tussen één en drie jaar geleden). Dit gegeven gecombineerd met deze nieuwe enquete resultaten geeft aan dat er anno 2010 nog steeds veel te verbeteren valt in het tijdig herkennen van signalen die in de richting van coeliakie wijzen. Met name de huisartsen als eerstelijns zorgverlener spelen hierin een zeer belangrijke rol.

Als mensen uiteindelijk de diagnose gesteld krijgen, knappen de meesten snel op door een uitstekende en eenvoudige behandeling: een glutenvrij dieet.

Huisarts en Wetenschap

Onlangs nog is er in Huisarts en Wetenschap aandacht aan dit onderwerp besteed met een artikel getiteld 'Coeliakie komt vaker voor dan u denkt!' Strekking van dit artikel is dat coeliakie een ziekte is die in Nederland relatief vaak voorkomt. Toch worden veel patiënten niet of pas laat gediagnosticeerd, aangezien de klinische kenmerken niet zo uitgesproken zijn als algemeen wordt aangenomen. In dit artikel wordt duidelijk gemaakt dat een huisarts ook bij minder specifieke symptomen, zoals bijvoorbeeld bloedarmoede, alert moet zijn op een mogelijke diagnose coeliakie.

NTvG

Ook het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde heeft recent een stuk gepubliceerd over coeliakie en Dermatitis Herpetiformis (DH; coeliakie van de huid). Hierin wordt de in 2008 vastgelegde CBO-richtlijn (http://www.cbo.nl/Downloads/250/rl_coeliakie_08.pdf) voor de opsporing en behandeling van coeliakie en DH besproken. Ook hier wordt het beeld geschetst dat er nog veel niet ontdekte coeliakie patiënten zijn: 'Nog steeds worden de meeste gevallen van coeliakie niet herkend. Voor elk kind met gediagnosticeerde coeliakie zijn er in Nederland 7 die de ziekte hebben zonder dat deze gediagnosticeerd is. In de normpraktijk van een huisarts hebben gemiddeld 12 patiënten coeliakie.'

De CBO- richtlijn wijst op de zeer variabele klachten die aanwezig zijn bij coeliakie patiënten en raadt aan om de ziekte niet alleen te overwegen bij de gebruikelijke symptomen. De richtlijn adviseert coeliakie ook te overwegen bij patiënten met verlate puberteit, chronische bloedarmoede, vitamine tekorten, chronische vermoeidheid, terugkerende aften in de mond, glazuurdefecten van de tanden, verstopping, gewrichtspijn, artritis, dermatitis herpetiformis, kleine lengte, osteoporose en ziekten die met coeliakie geassocieerd zijn als diabetes mellitus type 1 (suikerziekte) en schildklierafwijkingen.

Bovenstaande publicaties laten zien dat er door artsen de mogelijkheid van coeliakie bij ver uiteenlopende symptomen dient te worden overwogen. Aangezien er ook bij milde klachten complicaties kunnen optreden, juist ten gevolge van een vertraagde diagnose en laat inzetten van de behandeling, is het belangrijk als (huis)arts aan de diagnose coeliakie te denken en tijdig bloedonderzoek te doen.

Wat is coeliakie?

Coeliakie (spreek uit: seu-lia-kíe) is een intolerantie, lees onverdraagzaamheid, voor gluten. Gluten is een graaneiwit en komt voor in tarwe, rogge, gerst, spelt en kamut. Bij mensen met coeliakie veroorzaakt voedsel dat gluten bevat, beschadiging van het slijmvlies van de dunne darm. Daardoor kan de darm zijn werk niet goed meer doen. Een gezonde dunne darm heeft aan de binnenkant een groot aantal darmplooien met daarop darmvlokken (villi), die samen een enorm oppervlak voor voedselopname vormen. De darmvlokken van een coeliakiepatiënt kunnen geen gluten verdragen. Gluten beschadigt het dunne darmslijmvlies (vlokatrofie), waardoor een slechte opname van bouwstoffen uit de voeding kan ontstaan. Het lichaam heeft deze bouwstoffen nodig om normaal te kunnen functioneren en bij kinderen tevens om te groeien.

Het vermijden van gluten, door het volgen van een glutenvrij dieet, is tot nu toe de enig bewezen werkzame behandeling voor mensen met coeliakie. Het glutenvrij dieet moet levenslang worden gevolgd. Door glutenvrij te eten, heeft de darmwand van mensen met coeliakie tijd om te genezen. Hierdoor worden belangrijke voedingsstoffen weer opgenomen en zullen klachten verminderen en uitblijven.

Wat is Dermatitis Herpetiformis?

Dermatitis Herpetiformis (DH), ook wel ziekte van Dühring genoemd, is een aan coeliakie verwante huidaandoening. Het uit zich als een chronisch, jeukende huidaandoening gekenmerkt door het groepsgewijs voorkomen van blaasjes, bultjes of blaren die meestal kapot gekrabd zijn. Deze huidafwijkingen komen voornamelijk voor aan de strekzijde van de ellebogen en knieën, schouders en billen. DH ontstaat door een overgevoeligheid voor gluten. Niet iedereen met coeliakie heeft hier last van. Omgekeerd geldt dat bijna iedereen met dermatitis herpetiformis dezelfde afwijkingen aan het darmslijmvlies heeft als bij coeliakie, maar in minder ernstige mate. Naast medicijnen (o.a. dapson) tegen de huidaandoening bestaat de behandeling uit het volgen van een glutenvrij dieet.

Over de Nederlandse Coeliakie Vereniging 

Coeliakiepatiënten hebben hun eigen belangenorganisatie: de Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV). De NCV is opgericht in 1974 en heeft inmiddels ruim 11.000 leden. Doel van de vereniging is het leven met een glutenvrij dieet te vergemakkelijken en de belangen van coeliakiepatiënten te vertegenwoordigen. Tevens spant de NCV zich in om het wetenschappelijk onderzoek naar Coeliakie en Dermatitis Herpetiformis te stimuleren.

De vereniging heeft een bestuur met zeven leden, een directeur en diëtist, een medische adviesraad en meer dan 200 vrijwilligers in het hele land. Hiermee wordt voorlichting gegeven aan HBO opleidingen voor diëtiek, horecavakscholen, universiteiten en aan de voedingsmiddelenindustrie. De NCV heeft acht regioafdelingen die naast lotgenotencontact, voorlichtingsavonden, kennis- en ervaringuitwisseling, jeugd en jongerenactiviteiten, glutenvrije verkoopmarkten organiseren. Ook heeft de NCV een actieve jongerenafdeling (Jong en Glutenvrij) die diverse activiteiten organiseert voor jongeren in de leeftijd van 16 t/m 26 jaar. Aanvullend verstrekt de vereniging kaartjes, buttons, flyers en posters om de omgeving attent te maken op het gegeven dat iemand coeliakie heeft.

                                                                                                                       Bron: www.glutenvrij.nl, webmaster Nederlandse Coeliakie Vereniging

 

Sanelco uit Groningen levert drugstesten aan Gemeente Edam-Volendam voor gratis verstrekking aan ouders

25 augustus 2010

Directe aanleiding voor de Gemeente  Edam-Volendam voor het kopen van onze speekseltesten is het terugdringen van drugsgebruik bij opgroeiende kinderen. Deze gemeente voert een actief beleid om drugsgebruik te ontmoedigen en verzocht het Groningse bedrijf Sanelco als leverancier op te treden voor de gewenste drugstesten. Een beetje gewaagde stap voor een gemeente, maar ons inziens een zeer zinvolle stap om de doelstellingen van hun drugsbeleid mede te ondersteunen en te realiseren.

Preventieve werking

Drugstesten hebben allereerst een preventieve werking; wanneer kinderen weten dat hun ouders ze ook kunnen testen op daadwerkelijk gebruik,  zullen ze minder gauw geneigd zijn om drugs te gaan gebruiken.

Kinderen experimenteren vaak, dat hoort bij de leeftijd. Drugs zijn verboden en worden door vele jeugdigen bijna per definitie als spannend, eng of juist stoer gezien. Ook de sociale druk in groepen kan soms zodanig zijn dat kinderen drugs gaan gebruiken.  De drugs heten echter niet voor niets verslavende middelen. Drugsproblemen veroorzaken vaak gezondheidsklachten, sociale problemen en bijvoorbeeld ook schooluitval.

Kinderen willen liever geen afwijzing van hun gedrag krijgen door hun ouders. Vaak draaien ze om het drugsgebruik heen, of ze ontkennen. Vrijwel niemand bekent graag wat eigenlijk niet mag, zeker als dit gaat om drugsgebruik. Ook levert drugsgebruik diverse andere problemen op, zeker wanneer mensen op een gegeven moment zodanig veel en/of vaak gebruiken dat ze verslaafd raken.

Pas met een drugstest weet u het zeker; wel of niet gebruikt. In beide gevallen een goed startpunt voor een gesprek. Wanneer in een vroegtijdig stadium in een open en eerlijk gesprek  over het gedrag met betrekking tot (eventueel) drugsgebruik kan worden gesproken binnen gezinnen, kunnen juist zo gedragsveranderingen tot stand worden gebracht. Een test op drugs  kan  een goede stap zijn om het vertrouwen te herstellen wanneer dit is beschadigd. Ook doordat de feiten onder ogen worden gezien kunnen gezinsleden er gezamenlijk voor zorg dragen dat meer problemen worden voorkomen door juist in gesprek te raken met een kind en vragen waarom er eigenlijk gebruikt wordt en hoe het kind tegen drugsgebruik in het algemeen aankijkt. Gedragsveranderingen vinden vaak plaats wanneer er ook wordt gewerkt aan het hersteld vertrouwen. Ook eventueel wantrouwen kan juist met een test worden weggenomen.

 Advies aan ouders

Drugs hebben vaak een zeer  aantrekkende werking op jeugdigen, ook niet zelden al na het eerste gebruik;  juist ook door de verslavende werking. Met dat  verlangen naar drugs kan men leren omgaan. Ook daarvoor is het regelmatige gebruik van drugstesten een zeer geschikt middel om gebruik helder te krijgen met elkaar.

 Ons advies aan ouders is dan ook vaak:  blijf open en niet afkeurend (hoe moeilijk dat soms ook is)  over het gedrag van uw zoon of dochter, blijf in gesprek maar stel wel duidelijke grenzen en geef de consequenties aan wanneer afspraken worden geschonden.

De speekseltesten zijn logischerwijs anders dan de urine-testen. Urinetesten kunnen een extra drempeltje opwerpen, aangezien er dan urine moet worden afgenomen.  De speekseltest kan ter plekke worden afgenomen met een sponsje in de mond, de ouder kan er gewoon bij blijven staan en binnen enkele minuten zijn de resultaten al zichtbaar. Wel dienen kinderen de tien minuten voorafgaand aan het afnemen van de test niet meer te eten en/of te drinken. Zo kunnen kinderen ook aantonen dat er geen drugs is gebruikt.

Testen op drugs kan een zeer goed startpunt zijn om in gesprek te raken met elkaar en om het vertrouwen in elkaar te herstellen. Verslavingsproblematiek met alle gevolgen van dien kunnen zo worden geholpen te voorkomen.

                                                                                                                                         
  Op de website van Sanelco.nl kunt u terecht voor meer informatie over drugstesten. Ook kunt u onze adviestelefoon bellen tijdens kantooruren.
                                                                                                                                         Bron: afdeling Communicatie SanelcoTrimbos Instituut:  Onderzoek relatie vroeg gebruik cannabis en depressie

30 juli 2010
In het tijdschrift American Journal of Epidemiology verscheen een artikel waarin het verband tussen het gebruik van cannabis vóór het 17e jaar en het ontstaan van depressieve klachten op latere leeftijd werd onderzocht.

Dit deden de onderzoekers door de gegevens te gebruiken van 50.718 respondenten uit 17 landen, zowel westerse als niet-westerse, die aan de 'WHO World Mental Health Surveys' meedoen. Dit is een wereldwijde psychiatrisch-epidemiologische studie uit de algemene bevolking, inclusief de Nederlandse. In deze landen werd hetzelfde instrument gebruikt om te bepalen wat de leeftijd was waarop men voor het eerst cannabis gebruikte, en het vóórkomen van psychische aandoeningen en problemen en de leeftijd van ontstaan hiervan.

De kans op latere depressieve klachten bij degenen die cannabis vóór de leeftijd van 17 jaar gebruikten was 1,5 keer zo groot vergeleken met degenen die cannabis op een latere leeftijd begonnen te gebruiken of dat nooit deden.

In een aantal landen werden ook gedragsproblemen in de kindertijd of vroege adolescentie gemeten. De associatie voor deze landen tezamen werd niet-significant gevonden als werd gecontroleerd voor die gedragsproblemen. De geneigdheid tot normoverschrijding in de jeugd lijkt dus verantwoordelijk voor het gevonden verband tussen vroeg gebruik van cannabis en het latere ontstaan van depressieve klachten. 

Voor meer informatie kunt u kijken op: http://www.trimbos.nl/nieuws/trimbos-nieuws/onderzoek-relatie-vroeg-gebruik-cannabis-en-depressie

                                                                                                                                       Bron: www.trimbos.nl  
 
 

 

Oorzaak glutenallergie ontdekt !

26 juli 2010

Wetenschappers zijn erin geslaagd de boosdoeners achter de glutenallergie te identificeren. Het gaat om een trio boosaardige stoffen dat zich in tarwe, rogge en gerst ophoudt. De onderzoekers zijn optimistisch: nu de oorzaak bekend is, kan de allergie worden aangepakt.

De onderzoekers lieten proefpersonen brood, rogge of gekookte gerst nuttigen. Zes dagen later namen ze bij alle proefpersonen bloed af om te zien hoe het lichaam op de duizenden verschillende fragmenten gluten reageerde. Uit die test bleek dat 90 stofjes een immuunreactie opriepen. Maar drie daarvan zorgden voor een zeer heftige reactie.

Verantwoordelijk

“Deze drie componenten zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de immuunreactie die mensen met een glutenallergie na het eten van gluten meemaken,” vertelt onderzoeker Bob Anderson.

Behandeling

Nu de boosdoeners in kaart zijn gebracht, kan er ook een behandeling worden ontwikkeld. De onderzoekers zijn reeds bezig met het ontwikkelen van een immuuntherapie. Hierbij worden mensen met een glutenallergie aan de drie stofjes blootgesteld. Het lichaam kan zo aan de stoffen wennen en een heftige reactie van het immuunsysteem voorkomen.

Geduld

De eerste resultaten van dit experiment worden de komende maanden verwacht. Volgens experts kan het dan nog zeker tien jaar duren voordat een effectief medicijn tegen glutenallergie op de markt komt.

De symptomen van glutenallergie zijn heel divers en variëren van diarree, misselijkheid en braken tot vermoeidheid, hoofdpijn en gewichtsverlies. Op dit moment kunnen mensen met de allergie maar één ding doen: de gluten links laten liggen. Maar dat is lastig; in vrijwel elk product zitten sporen van de stof. Bovendien zijn de ingewanden op het moment dat de patiënten ontdekken dat ze allergisch zijn, vaak al beschadigd. Het herstel daarvan kan jaren duren.

Zie hier voor het bericht: http://www.scientias.nl/oorzaak-glutenallergie-ontdekt/13514    Bron: Scientias.nl
 
 
 


  


Trimbos Instituut:  Middelengebruik onder party- en clubbezoekers hoog.  Feestmeter 2008-2009

06 juli 2010

Het middelengebruik onder party- en clubbezoekers tussen 15 en 34 jaar is relatief hoog. Zo heeft 31% van de party- en 16% van de clubbezoekers het afgelopen jaar ecstasy gebruikt tegen 3% van hun leeftijdgenoten in de algemene bevolking. Dit blijkt uit het onderzoek 'Feestmeter 2008-2009.

Gebruik van middelen

Er is nauwelijks verschil tussen het percentage party- en het percentage clubbezoekers dat rookt en alcohol drinkt. Drugsgebruik daarentegen komt over het algemeen meer voor onder partybezoekers dan onder clubbezoekers. 24% van de partybezoekers had in de maand voor het onderzoek ecstasy gebruikt, 12% cocaïne, 7% amfetamine en 5% GHB. Onder clubbezoekers was dit respectievelijk 9% (ecstasy), 5% (cocaïne), 3% (am-fetamine) en 2% (GHB). Gebruik van typische 'straatdrugs', zoals heroïne en crack, kwam in beide groepen zelden voor.

Bij liefhebbers van hardcore house-/technomuziek is het gebruik van ecstasy, cocaïne en amfetamine het hoogst. Opmerkelijk is dat tussen party- en clubbezoekers niet of nauwelijks verschillen zijn in gebruiksfrequentie en gemiddelde gebruikshoeveelheid per keer. Als club- of partybezoekers alcohol, tabak, cannabis, ecstasy, cocaïne, amfetamine of GHB gebruiken, dan doen ze dat in ongeveer gelijke mate. Tijdens de uitgaansavond zelf was ecstasy onder partygangers de meest favoriete drug: gemiddeld een op de vijf had dit middel gebruikt, maar de verschillen tussen party's waren groot.

Ecstasy- en cocaïnegebruik het hoogst onder mannen van rond de 30
Een belangrijke bevinding is dat het middelengebruik door vrouwelijke club- en partybezoekers lager ligt dan door de mannelijke. Echter, als vrouwen gebruiken, dan doen zij niet wezenlijk onder voor de mannen. Opvallend is ook dat het gebruik van ecstasy en cocaïne het vaakst voorkomt bij eind-twintigers en dertig-plussers. Verder gebruiken laagopgeleiden vaker tabak, cocaïne en amfetamine. Hoogopgeleiden gebruiken vaker alcohol. Ook blijkt: hoe groter de woonplaats, hoe hoger het gebruik van alcohol, cannabis en ecstasy.                                        Bron: www.trimbos.nl
De publicatie 'Feestmeter 2008-2009. Uitgaan en middelengebruik onder bezoekers van party's en clubs' is een uitgave van het Trimbos-instituut en het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit van Amsterdam. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS.
 Voor meer informatie kunt u kijken op: http://www.trimbos.nl/nieuws/trimbos-nieuws/middelengebruik-onder-party--en-clubbezoekers-hoog
 


Geen eigen bijdrage dieetadvisering nodig

 02 juli 2010

De Nederlandse Vereniging Van Diëtisten (NVD) heeft in haar laatste nieuwsbrief te kennen gegeven dat de eigen bijdrage voor dieetadvisering niet doorgaat.

Het verheugt ons zeer u te kunnen mededelen dat er per 1 januari 2011 geen eigen bijdrage voor dieetadvisering komt. Gisterenavond is om 23.00 uur door de Tweede Kamer de motie van Eelke van der Veen van de PvdA met een ruime meerderheid aangenomen. Daardoor zal het bezuinigingsplan van minister Klink, om een eigen bijdrage voor onder meer dieetadvisering in te voeren, geen doorgang vinden.

 Doreth van den Heuvel

Directeur van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten                                                   Bron: Bureau Nederlandse Coeliakie Vereniging

 CBS kenmerken drugsgebruik in Nederland

 17 juni 2010

Bijgaand het rapport van het Centraal Bureau van de Statistiek met de percentages van drugsgebruikers in Nederland en de kenmerken. Bron: CBS Statline.

Download hier de tabel                                                                                                                       Bron: CBS


Coeliakie-genen boden eeuwenlang bescherming tegen infecties

 07 juni 2010

Drie genen die tegenwoordig geassocieerd zijn met de allergieziekte coeliakie, blijken de mensheid van oudsher bescherming te hebben geboden tegen bepaalde bacteriële infecties. Dit blijkt uit een grote internationale studie onder leiding van hoogleraar Genetica Cisca Wijmenga van RUG/UMCG, die zij samen met het UMC Utrecht en het UMC St Radboud uitvoerde. Zij publiceert hierover in het vandaag verschenen gerenommeerde wetenschappelijke magazine American Journal of Human Genetics. Klik op onderstaande link en lees meer over dit onderzoek van Prof. Wijminga van de Rijksuniversiteit Groningen.

Bron: http://www.rug.nl/corporate/nieuws/kortNieuws/2010/Wijminga                              Bron: Rijksuniversiteit GroningenDe werking van drugs in de hersenen. Een duidelijke uitleg van de Jellinek kliniek op jouw PC!

 07 mei 2010

De Jellinek kliniek weet heel veel over verslavingen. Ze hebben nu een korte internetpresentatie gemaakt wat drugs precies doet in de hersenen.

Klik op de onderstaande link  om hier meer over te leren!

 http://www.jellinek.nl/brain/index.html                                                                                Bron: Jellinek

  Totaalverbod op drugs in verkeer dichterbij

 16 december 2009

Het kabinet mikt op een totaalverbod op drugs in het verkeer. De meeste fracties in de Tweede Kamer en de top van de politie zijn voorstander van zo'n strenge aanpak.                     

 De ministers Camiel Eurlings (Verkeer) en Ernst Hirsch Ballin (Justitie) zitten ook op die lijn, bleek woensdag in een debat over verkeersveiligheid in de Kamer.

Medio volgend jaar kan die het wetsvoorstel verwachten. Er wordt nog gekeken naar de invoering van limieten voor drugsgebruik, zoals het maximale alcoholpromillage van 0,5. 

Terugvaloptie

Hirsch Ballin zei dat een zerotolerancebeleid een 'terugvaloptie' is. ''Maar ik kies liever daarvoor dan voor het laten lopen van drugsgebruikers'', zei hij in een toelichting. Volgens minister Eurlings is 10 tot 25 procent van de verkeersdoden drugsgerelateerd. Hij noemde dat onacceptabel.          

                                                                                                                                                         Bron: ANP  

 
 
 

                                                                                                                         

  

Bedrijfsnieuws


Sanelco :  nu ook een webshop in Duitsland

 18-06-2010

Sinds vele jaren levert Sanelco ook haar producten bij onze Oosterburen aan groothandelsketens en andere professionele afnemers. Onze webshop voor particulieren kreeg steeds meer bestellingen vanuit Duitsland en daarom heeft Sanelco sinds kort ook een webshop voor particulieren in Duitsland. Duitse klanten worden voortaan vanuit ons kantoor In Duitsland geholpen.

Für unsere Deutschen Kunden:

Wegen der immer grösseren Nachfrage von deutschen Privatkunden haben wir jetzt auch einem Webshop in Deutschland eröffnet. Alle Bestellungen auf Sanelco.de werden von nun an direkt aus Deutschland verschickt.

www.Sanelco.de

                                                                                                                                                        Bron:  afdeling Communicatie Sanelco

                                                                                                                                                      


Sanelco :  Officieel Lid van Thuiswinkel Waarborg

 18-06-2010

Sinds vele jaren levert Sanelco naar volle tevredenheid onder andere via haar webshops aan particulieren. Dat vinden we niet meer dan logisch. We hadden al een geweldige garantie, namelijk onze unieke geen gezeur-garantie, maar we vernamen dat volgens verschillende internet-adviesbureau's potentiële klanten het toch fijn zouden vinden wanneer er ook een algemeen bekend keurmerk voor onze betrouwbaarheid zichtbaar zou zijn in onze webshop. 

We leverden al een hele tijd vrijwel conform de voorwaarden van Stichting Thuiswinkel Waarborg, sterker: we boden bijvoorbeeld in de praktijk al meer garantie dan voor dit keurmerk is verreist en daarom hebben we in juni onze aanvraag voor dit keurmerk definitief laten maken. Hierdoor zij wij als (enige) directe leverancier van sneltesten in Nederland een webwinkel dat dit extra kwaliteitslabel heeft gekregen. het gaat dan bijvoorbeeld om de betrouwbaarheid richting onze klanten, duidelijke afspraken over hoe om te gaan met de privacy van klanten en de duidelijke bestelinformatie op onze website. 

Dus naast de voorwaarden van Thuiswinkel Waarborg waar we aan voldoen bieden wij u ook nog eens extra garantie met onze geen gezeur garantie.  

                                                                                                                                        Bron: Afdeling Marketing en Communicatie, Sanelco NL

Product nieuws 

 

Boek Genot als kompas, de tragiek van verslaving

 21-06-2011

Waarom vindt ons brein gokken, drugs, vet voedsel, sport, drank en seks zo prettig? En wanneer wordt dergelijk gedrag dwangmatig of verslavend? In het populair wetenschappelijke boek Genot als kompas legt David J. Linden, hoogleraar Neurowetenschappen aan de Johns Hopkins University in Baltimore (US), het verband tussen genot en verslaving.

Hoe werkt genot?
‘Genot ervaren we als onze hersenen de neurotransmitter dopamine aanmaken, bijvoorbeeld als we eten, drinken of vrijen. Dan worden er hersengebieden geactiveerd die samen het genotscircuit, of beloningscircuit, vormen.
Een van de belangrijke kenmerken van die hersenactiviteit is dat die uitdooft. Als je een hersenscan neemt van een hongerig iemand die een krentenbol eet, dan zie je aan de afnemende hersenactiviteit in het genotscircuit dat zijn eetgenot met elke hap minder wordt. Totdat hij er, bij zeg de tiende krentenbol, helemaal geen plezier meer aan beleeft.’

Wat is de functie van genot?
‘Dat is een evolutionaire functie: genot zorgt ervoor dat we willen overleven en onze genen doorgeven. Ook dieren beschikken over een evolutionair beloningssysteem, maar wij mensen hebben ooit ontdekt dat we die beloning ook kunstmatig kunnen activeren; bijvoorbeeld met drugs, nicotine of alcohol. Het enige verschil is: kunstmatige middelen activeren ons genotscircuit veel sterker dan bijvoorbeeld voedsel.’

Zijn dat nieuwe ontdekkingen?
‘Er is de laatste jaren erg veel wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp gedaan. En ik schreef dit boek om daar op een toegankelijke manier aandacht aan te kunnen geven.
Tamelijk nieuw is wel dat onderzoekers hebben ontdekt dat het genotscircuit niet alleen wordt gestimuleerd door activiteiten waarvan het altijd aannemelijk werd geacht dat ze evolutionair voordelig voor ons zijn, zoals eten en seks. Het wordt ook gestimuleerd door activiteiten waarvan je dat minder direct zou denken, zoals studeren en schenken aan goede doelen. Omgekeerd is het opvallend dat sommige drugs het genotscircuit niet blijken te activeren zoals Mescaline, LSD, antidepressiva (SSRI’s) en kalmerende middelen.’

Waarom is dat zo relevant?
‘Omdat je daaruit kunt opmaken welke drugs verslavend zijn en welke niet. Daarvoor bestaat maar één simpele regel: als de drug of het gedrag het genotscircuit activeert, kan die verslavend zijn en anders niet.’

Ik ben anders behoorlijk verslaafd aan de televisieserie Mad Men.  
‘Onzin, verslaafd is een woord dat mensen te snel gebruiken. Als je onderweg naar je werk steevast een Starbucks koffie drinkt, is dat ook geen verslaving maar een gewoonte.
Verslaving heeft een heel specifieke betekenis. Dat blijkt duidelijk uit autobiografische verhalen van verslaafden die allemaal dezelfde strekking hebben: ik deed het vaker omdat ik ervan genoot, maar moest steeds meer gebruiken om datzelfde genot te bereiken. Totdat ik verslaafd was maar er niet meer van genoot. Ik gebruikte alleen nog om me niet ellendig of ziek te voelen.’

Wat wilt u daarmee zeggen?
‘Zolang je plezier beleeft aan een middel of activiteit ben je, - nog -, niet verslaafd. Dus als Silvio Berlusconi, de minister-president van Italië, nog van seks geniet, is hij niet verslaafd. Pas als hij zich slecht voelt omdat hij geen seks meer heeft, spreek je van een seksverslaving. Maar de mate en waarschijnlijkheid waarmee dat slechte gevoel zich zal voordoen, verschilt per middel of activiteit. Zo komen een gok, heroïne- of nicotineverslaving vaker voor en zijn die doorgaans hardnekkiger dan bijvoorbeeld een seks-, of computerverslaving.’

Waarom is roken zo verslavend?
‘Uit onderzoek blijkt dat tachtig procent van de mensen die een eerste sigaret rookt, verslaafd raakt. Dat geldt maar voor dertig procent van de mensen die een eerste heroïneshot neemt, terwijl het genot van heroïne groter is dan dat van nicotine. Dat komt door de gebruiksfrequentie. Als je heroïne spuit, doe je dat de volgende acht tot twaalf uur waarschijnlijk niet opnieuw. Maar een pakje sigaretten, - en veel rokers roken een pakje per dag -, bevat er twintig. Dus neem je tien hijsen van elke sigaret, dan zijn dat er tweehonderd per dag waarbij elk nicotineshot binnen enkele seconden zorgt voor een lichte stimulatie van het genotscircuit.
Door die hoge frequentie maken de hersenen een sterke associatie tussen het rookgedrag en het genot. En daarom is roken zo verslavend.’ 

Wat is de belangrijkste boodschap uit het boek?
‘Als je weet hoe het genotscircuit werkt, begrijpt dat genetica voor veertig procent bepalend is voor onze verslavingsgevoeligheid en weet dat stress een belangrijke trigger is voor verslaving en terugval; dan weet je ook dat iedereen verslaafd kan raken. Verslaving is geen toonbeeld van morele inferioriteit, maar een hersenziekte. En de enige verstandige benadering van verslaafden is er een van compassie.’

Verslaafden zijn de gevangenen van hun hersenen?
‘Nee, vergelijk het met hartfalen. Ook dat heeft een genetische component en we kijken ook niet op hartpatiënten neer. Maar zodra je weet dat je een hartprobleem hebt, dan is het jouw verantwoordelijkheid om gezond te eten, een cardioloog te zien en je medicatie te nemen.
Dat geldt wat mij betreft ook voor verslaving; als je weet dat je verslaafd bent, is het je eigen verantwoordelijkheid je te laten behandelen, waar mogelijk aan stressreductie te doen en de bekende triggers voor terugval te vermijden. Doe je dat niet, dan heb je dat aan jezelf te wijten en ligt de schuld niet bij de maatschappij.’ (JH)

Genot als kompas. Hoe ons brein maakt dat we vet voedsel, orgasmes, sporten, marihuana, wodka, leren en gokken zo prettig vinden. David J. Linden. Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam. ISBN: 978 90 57123146. Prijs € 19,95.                   Bron:  overgenomen van de website van Psy.

Wanneer u dit interessante boek wilt bestellen kunt u ook terecht bij Sanelco. Neem in dat geval even contact op met Sanelco: Tel. 050 3132544.

                                                                                                                                                                                                          Bron: Afdeling Communicatie, Sanelco NL

 
 
 


Nieuw:  Nuttige  Sanelco  Fraude-controlestrips  voor urine drugstesten!

 17-06-2010

Wanneer u een urinetest heeft besteld, wilt u natuurlijk zeker weten dat er niet gefraudeerd is met de te testen urine. Naast het gebruik van onze Multidrugs-urine sticktesten waar geen standaard fraudecontroles bij zijn inbegrepen, kunt u aanvullend deze uitgebreide fraude-controlestrips vooraf gebruiken. Zo weet u zeker dat er niet gesjoemeld is met de urine. Vervolgens kunt u de urinetest afnemen op de aangegeven te testen drugssoorten. 

In diverse door ons op de markt gebrachte drugscreencups zijn diverse fraudecontroles overigens reeds standaard opgenomen danwel zijn deze cups naar de wensen van de klant samengesteld.

 

Financieel voordeel ook bij de Drugscreen Cup

 U kunt er natuurlijk toch voor kiezen om het urinemonster eerst te testen op fraude middels het vooraf testen van het urinemonster met een fraude-controlestrip. Wanneer er fraude is gepleegd scheelt het u weer een verspilde Drugscreencup. De te testen persoon dient dan opnieuw te plassen en daarna kan alsnog een urinetest worden uitgevoerd.  Vooral voor instellingen kan dit erg handig en financieel voordelig uitpakken.

De Sanelco fraudestrip controleert urine op vier zaken die wijzen op bedrog: creatinine, gluteraldehyde, zuurgraad en oxidatie/reductie. Met de bijgeleverde kleurenkaart kunt u de toegestane marges aflezen. We hebben deze fraude-controlestrips in ons assortiment opgenomen tegen scherpe prijzen.

Zie ook ons overzicht drugstestproducten in de webwinkel. Klik hier om het nieuwe product te zien.

                                                                                                                                             Bron: Afdeling Communicatie, Sanelco NL