Klachtenprocedure Sanelco

Wij doen ons uiterste best om u optimaal van dienst te zijn en uw bestelling zo snel mogelijk bij u te bezorgen. Maar er kan natuurlijk altijd iets mis gaan.

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening of onze producten, neemt u dan even contact met ons op. Dat kan tijdens kantooruren telefonisch op nummer 050 – 313 2544. U kunt natuurlijk ook een mail sturen via ons contactformulier.

Als u iets per post wilt opsturen, kan dat zonder postzegel. Het adres daarvoor is Sanelco, Admiraal de Ruyterlaan 5,
9726 GN Groningen, Nederland. U ontvangt normaal gesproken dezelfde of de volgende dag inhoudelijk antwoord op uw mail en we reageren in elk geval binnen een week. Opgestuurd materiaal vergt vaak enig onderzoek voordat we kunnen reageren. Vandaar dat we hierbij uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst een antwoord als reactie sturen.

Mocht de klacht niet door Sanelco kunnen worden opgelost naar uw tevredenheid dan kan er contact opgenomen worden met de geschillencommissie van Thuiswinkel via www.sgc.nl of middels het sturen van een brief naar de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP  te ‘s-Gravenhage. Zij bekijken dan uw klacht en zullen contact met ons zoeken om zo tot een voor u bevredigende oplossing te komen. Sinds 15 Februari 2016 kunt u ook terecht bij het Europese online geschillenplatform (ODR).