Stoppen met roken

Laat zien dat gemaakte afspraken over het niet-roken zijn nagekomen

Een afspraak maak je samen! De Sanelco Nicotine-speekseltest is een vriendelijke methode waarmee je in het bijzijn van bijvoorbeeld een partner, je ouders, of juist je kinderen kan tonen dat je gestopt bent. Binnen enkele minuten na het afnemen van de test wordt duidelijk of je de afgelopen twee dagen gerookt hebt. Als (toekomstige) ex-roker werkt dit als een stok achter de deur, ook dat ene sigaretje zul je niet meer roken wanneer je weet dat je getest wordt.

Ook voor de omgeving is dit prettig, geen vermoedens meer, geen twijfels en geen leugens, de test laat immers zien of de afspraken zijn nagekomen! We noemen dit een gedragsafsprakentest. De Sanelco Nicotine-speekseltest is een snelle, betrouwbare test om vast te stellen of iemand heeft gerookt. De test controleert het speeksel op de aanwezigheid van cotinine, een afbraakproduct van nicotine. Deze stof is gemiddeld zo’n 1-2 dagen na de laatste genuttigde sigaret nog aantoonbaar via het speeksel met deze sneltest.

Wat je moet weten over nicotine

Nicotine heeft zowel een opwekkend als een rustgevend effect, afhankelijk van de dosering en dus van de manier van roken. Hoewel de stof nicotine zelf niet bijzonder verslavend is, is roken dat wel. Roken is meer dan alleen de nicotine, het is de handeling, de sfeer, de geur, het ritueel. Rokers zien de sigaret als beloning: na het volbrengen van een prestatie, maar ook als troost: als het tegen zit “even een sigaretje…” Dit maakt stoppen met roken voor sommige mensen bijna even moeilijk als het afkicken van harddrugs. Probeer hier als partner begrip voor te hebben, stoppen is niet eenvoudig!

Niet voor niets stranden vele stoppogingen iedere keer weer. Wanneer je duidelijke afspraken met iemand maakt , kan dit de manier voor jou zijn om echt vol te blijven houden. Laat maar zien dat je het kunt! Onze speekseltesten hebben een zeer hoge betrouwbaarheid, zijn gemakkelijk in het gebruik en de uitslag liegt niet.

Verander je gedrag nu, voorgoed

Maak afspraken omtrent je rookgedrag met je partner of ouder en houdt je er aan, nu maar juist ook na die eerste weken. Voor je eigen gezondheid, de mensen om je heen en natuurlijk je portemonnee!