Kruisreacties drugstest amfetamine

Amfetamine heeft kenmerkende structuur die door een amfetaminetest wordt herkend. Helaas zijn er ook een fiks aantal medicijnen – vooral antidepressiva – met een sterk gelijkende structuur. Dit geldt bijvoorbeeld voor veel-voorgeschreven pillen als Ritalin, Conserta en Strattera. Deze medicijnen kunnen daardoor een positief resultaat op een amfetaminetest geven terwijl de geteste persoon geen amfetamine heeft gebruikt. Dit noemt men een “vals-positief” resultaat.

Wat moet u doen?

  1. Het is belangrijk om zorgvuldig vast te stellen of de test inderdaad positief is. Geef de test wat extra tijd om te reageren en lees hem pas na vijf minuten af. Bedenk bovendien dat een vage en/of lichte lijn ook een lijn is!
  2. Vraag de geteste persoon of deze wellicht medicijnen gebruikt. Controleer in onderstaande lijst of het medicijn kruisreacties kan geven met amfetamine.

Kruisreactiviteit amfetamine en Formoterol

Formoterol verwijdt de luchtwegen en voorkomt aanvallen van benauwdheid. Het wordt gebruikt bij de longziekten astma en COPD. Het medicijn Formoterol kan een vals positieve  test geven bij de amfetamine test, dit komt door de klasse van verbindingen die gebruikt worden als beta-mimeticum  bij astma. Al deze stoffen hebben structuren waar veelal een herkenning van amfetamine in te vinden is.

De gevoeligheid van amfetamine in onze test op waardes boven 1000 ng/ml ( 1µg/ml). Onze test werkt met specifieke monoklonale antilichamen, die geselecteerd zijn voor amfetamine. De specificiteit van monoklonale antilichamen vooral op stoffen met een klein molecuul gewicht zoals amfetamine  is niet volledig zodat er kruis reactiviteit ontstaat met chemische stoffen die een vergelijkbare structuur hebben.

Een amfetamine gebruiker gebruikt  vanaf een 50 -100 mg per keer (veelal is dat versneden dus dat is een 20 -60 mgr feitelijke stof) en dat geeft aantoonbare waarden in de urine. Een amfetamine gebruiker die al langer gebruikt  daar zijn de gebruikshoeveelheden hoeveelheden in  kwart en halve grammen, tot meerdere grammen per dag. Veelal is de amfetamine versneden.

Amfetamine METABOLISME:  veelal wordt amfetamine onveranderd uitgescheiden in de urine. Het metabolisme is amfetamine à ge-deamineerde of p-gehydroxyleerde of geconjugeerde metabolieten (zeer complex). Primair metaboliet  Hyppuurzuur. Amfetamine is tot 4 dagen aantoonbaar in de urine.

Het gebruik van formoterol per pufje in astma is  volgens het farmacotherapeutisch kompas per pufje een 12 µg. Formoterol is een langdurig werkend β2-sympathicomimetica. Stel dat een gebruiker ondanks dat het lang werkend is een 5 pufjes gebruikt is dat een 60 µg. De opname door de longen van Formoterol naar het bloed en daarna de urine is dan de weg die formoterol ondergaat. Formoterol wordt gemetaboliseerd  door vooral glucorinering en een 6-10 %   komt onveranderd in de urine terecht. U ziet dat de verschillen in hoeveelheden gebruik groot zijn. Dit maakt de aannemelijkheid van kruisreactiviteit van Formoterol  en amfetamine  in de praktijk niet hoog.

De oplossing om te kijken of er kruisreactiviteit is, is op meerdere dagen twee keer te onderzoeken. De ochtendurine en de avondurine. Er moet dan wel op het gedrag gelet worden of de persoon niet constant amfetamine gebruikt om de test cyclus te verstoren. Als de reactie steeds aantoonbaar is dan is er mogelijk een kruisreactie op Formoterol.

Lijst medicijnen met mogelijke kruisreacties met amfetamine

Onderstaande lijst bevat stoffen en merknamen waaronder deze worden verkocht, die vals-positieve uitslagen kunnen geven bij een amfetaminetest. Deze lijst bevat de meest gebruikte medicijnen, maar pretendeert niet compleet te zijn.

Stofnaam Merknamen
Orciprenaline Alupent, Metaprotenol, Orciprenalium
Dobutamine Dobax, Dobutaminum, Dobutrex
Xamoterol Corwin, Xamoterolum
Bambuterol Bambec, Bambuterolum
Fenoterol Berotec, Berodual, Berotec, Fenoterol, Fenoteroli, Fenoterolum, Partusisten
Salbutamol Salbutamol, Ventolin, Aerolin, Airomir
Terbutaline Bricany, Terbutaline, -I, -um
Formoterol Foradil, Formoterolum
Salmeterol Serevent, Salmeterolum
Dopexamine Dopacard, Dopexaminum
Hexoprenaline Gynipral, Hexoprenalium
Isoetarine Isoetarinum, Isoetharine
Isoxsuprine Duvadilan, Isoxsuprine
Pirbuterol Exirel, Pirbuterolum, Pyrbuterol
Rimiterol Pumadil, Rimiterolum
Ritodrine Pre-par, Ritodrinum
Tretoquinol Tretoquinolum, Trimethequinol
Methylfenidaat Ritalin, Conserta
Modafinil Modiodal
Atomoxetine Strattera
We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Door op deze website te browsen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.