Maak afspraken over stoppen met roken

Laat zien dat gemaakte afspraken over het niet-roken zijn nagekomen

Een afspraak maakt u samen! Stoppen met roken is moeilijk. Roken is meer dan alleen de nicotine, het is de handeling, de sfeer, de geur, het ritueel. Rokers zien de sigaret als beloning: na het volbrengen van een prestatie, maar ook als troost: als het tegen zit “even een sigaretje…” Dit maakt stoppen met roken voor sommige mensen bijna even moeilijk als het afkicken van harddrugs. Probeer hier als partner, vriend of collega begrip voor te hebben, stoppen is niet eenvoudig!

Veel mensen willen stoppen of minderen maar kunnen dit simpelweg niet alleen. In veel gevallen zegt men dat men niet meer (of minder) rookt maar ondertussen is het roken niet verminderd. Om te laten zien dat het niet alleen praatjes zijn maar dat u ook echt gestopt bent met roken is een test afnemen een perfect middel. Met een zelftest kunt u in het bijzijn van bijvoorbeeld een partner, uw ouders, werkgever of juist uw kinderen aantonen dat u gestopt bent. Binnen enkele minuten na het afnemen van de test wordt duidelijk of u in de afgelopen dagen hebt gerookt. Alleen stoppen is moeilijk, met een test heeft u een stok achter de deur en zijn er gevolgen aan het roken van een sigaret. Immers, u weet dat u getest zult worden en de test zal dan aantonen dat u uw afspraken niet na bent gekomen.

Ook voor de omgeving is dit prettig, geen vermoedens meer, geen twijfels en geen leugens, de test laat immers zien of de afspraken zijn nagekomen. We noemen dit een gedragsafsprakentest. De Sanelco zelftesten zijn allen snelle en betrouwbare testen om vast te stellen of iemand alcohol heeft genuttigd. De test controleert het speeksel/ urine op de aanwezigheid van cotinine, een afbraakproduct van nicotine. Deze stof is gemiddeld zo’n 1-2 dagen na de laatste genuttigde sigaret nog aantoonbaar via het speeksel/ urine met deze sneltest. Kijk in onze webshop voor een overzicht van de beschikbare nicotinetesten.

Wanneer er duidelijke afspraken zijn gemaakt met iemand, kan dit de manier zijn om echt vol te blijven houden. Laat maar zien dat u het kunt! Onze testen hebben een zeer hoge betrouwbaarheid, zijn gemakkelijk in het gebruik en de uitslag liegt niet.

Verander uw gedrag nu, voorgoed

Maak afspraken omtrent uw rookgedrag met uw partner of ouder en houdt uw er aan, nu maar juist ook na die eerste weken. Voor je eigen gezondheid, de mensen om u heen en natuurlijk uw portemonnee!