Drugstesten op het werk

Testen op de werkvloer

Als leverancier van drugstesten krijgen wij regelmatig de vraag van werkgevers en medewerkers over de do’s en don’ts van drugstesten op het werk. Als u een collega of medewerkers wilt testen, zijn hier binnen de Nederlandse wetgeving nogal wat mitsen en maren aan verbonden. Werknemers mogen, uitzonderingen daargelaten, niet door een werkgever op alcohol en drugsgebruik worden getest. Wel zijn er op dit gebied diverse ontwikkelingen vanuit de Overheid die voor u als werkgever van belang kunnen zijn.

Onder invloed zijn van drank en drugs op de werkvloer kan echt niet meer

Veiligheid staat voorop! Dit geldt in het verkeer maar zeker ook op de werkvloer. Als werkgever draagt u mede zorg voor de gezondheid, veiligheid en welzijn van uw werknemers. Hierbij is het van groot belang om als werkgever een veilige werkomgeving te creëren. Dit betekent dat alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om uw werknemers zo goed mogelijk hun werk te kunnen laten doen. Uiteraard in een werkomgeving waarbij de medewerkers zich om hun eigen veiligheid zo weinig mogelijk zorgen hoeven te maken, ook niet door het  toedoen van gebruik door anderen. Hier kan op verschillende manieren invulling aan gegeven worden. Hiervoor is een  bij uw organisatie passend ADM-beleid een onderdeel van uw veiligheidsbeleid.

Denk bijvoorbeeld aan het maken van een goedgekeurd ADM beleid en het bespreekbaar maken van problemen van werknemers om er vervolgens iets aan te gaan doen. Hiervoor zijn in veel bedrijven al diverse functionarissen specifiek toegewezen voor het ontwikkelen, uitvoeren en controleren van het veiligheidsbeleid, veelal onder de HSQE afdeling.

Om de aard van het probleem door middelengebruik nogmaals te benadrukken, zijn hier enkele cijfers:

 • Het meest voorkomende probleem hierbij op de werkvloer wordt veroorzaakt door alcohol gebruik. 1 op de 7 ongevallen op de werkvloer komt  door alcohol gebruik voor- of tijdens werktijd. Vermoeidheid kan hier een rol bij spelen.
 • Probleemdrinkers melden zich volgens het ArboNed zes keer vaker ziek dan een gemiddelde werknemer.
 • Volgens de Arbo Unie wordt zelfs 13% van het ziekteverzuim veroorzaakt door alcoholgebruik.
 • Tijdens een steekproef aan de poort van productiebedrijven in 2020 heeft Arbofit geconstateerd dat  zo’n 5% van de werknemers onder invloed was van de harddrug ‘speed’. Daarnaast testte 6,5% positief op het gebruik van THC/Cannabis.  Slechts 2,6% had alcohol in het systeem.

Wat is belangrijker Privacy of Veiligheid?

Zoals staatsecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer heeft geschreven in juli 2020, is het van groot belang om deze veiligheid in gevaarlijke bedrijven verder uit te breiden. Werkgevers in risicovolle bedrijfstakken dragen niet alleen zorg voor veiligheidsmaterieel en waterdichte protocollen maar ook voor het regelmatig kunnen testen op de aanwezigheid en het gebruik van alcohol, verdovende middelen en medicijnen bij werknemers.

Momenteel wordt het testen  van medewerkers nog voornamelijk gezien als een schending van de privacy en de persoonlijke integriteit van de medewerkers. Het verzamelen en registreren van de speciale persoonlijke gegevens is nu nog niet toegestaan, volgens de huidige wet, behalve in de nu toegestane functies zoals chauffeurs, loodsen en treinmachinisten.
Voor de andere beroepsgroepen wordt testen als een schending gezien (medische gegevens/A.V.G.) en is dus niet toegestaan. Deze situatie is bij de politiek onder de aandacht gekomen en het Ministerie is van plan om nadere regels op te stellen voor meer beroepsgroepen.

Het verzamelen van medische gegevens om uiteindelijk een veilige en gezonde werkomgeving te creëren is in eerste instantie gericht op bedrijven met een hoger risicoprofiel, zoals bedrijven in de chemische procesindustrie (SEVESO).  Het doel is om het invoeren van regelmatige alcohol- en drugscontroles voor meerdere functies toe te staan en hiermee  de werkomgeving veiliger te maken.

Controleren op drugs- en alcohol en medicijngebruik op de werkvloer
Het controleren op de werkvloer zal in de toekomst nog steeds niet zomaar zijn toegestaan. Dit betekent dat regels en consequenties op voorhand duidelijk besproken moeten worden met de werknemers. Deze regelgeving moet geleidelijk worden ingevoerd in samenwerking met uw collega’s en vertegenwoordigende gremia (OR), zodat hiermee een nieuwe, wettelijk toegestane manier van veiligheidswaarborging wordt geïntroduceerd.

Door het invoeren van een (aangepast) ADM-beleid binnen uw organisatie kan men beter  grip krijgen op de risico’s op de werkvloer. De essentie is om bij risicovolle beroepen op passende wijze (mogelijke) gevaren weg te nemen en werknemers die onder invloed zijn zo te kunnen weigeren op de werkvloer zodat u als werkgever een zo veilig mogelijke werkomgeving kunt aanbieden.

Sanelco is sinds 1994 leverancier van sneltesten en we hebben reeds vele miljoenen testen geleverd aan diverse (forensische) zorgomgevingen om te kunnen controleren of mensen middelen hebben gebruikt die niet zijn toegestaan.

Ook leveren we al jaren aan diverse bedrijven testen om medewerkers te kunnen testen op de werkvloer. We helpen u graag!

Bijvoorbeeld met:

 • het adviseren bij het opzetten of updaten van uw ADM beleid
 • Toetsen van uw huidige ADM beleid
 • Een ADM beleid opzetten en helpen invoeren
 • Het uitvoeren van testen (door een externe partij of door uw collega’s met onze hulp op afstand
 • Het leveren van diverse testen (urine en speekseltesten

  U mag ons direct bellen +31 (0)50 3132544 of mailen (info@sanelco.nl) voor nadere informatie of het maken van een afspraak.

Wilt u  eerst meer weten over het alcohol- drugsbeleid en medicijnenbeleid op de werkvloer, dan kunt u hier klikken om het e-book te downloaden waarin veel meer informatie staat opgenomen om zo voorbereid te zijn op een wetswijziging waarmee er veiliger kan worden geopereerd op de werkvloer.

Ontvang gratis onze Whitepaper “Drugstesten op het werk”.

 

  We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Door op deze website te browsen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.