Drugsgebruik in de psychiatrie

drugsgebruik in de psychiatry

Het is tragisch om te zien dat drugsgebruik in de psychiatrie veelvuldig voorkomt. Juist voor deze groep van kwetsbare mensen heeft drugsgebruik grote gevolgen. Niet alleen voor hen maar ook voor de maatschappij. Op Trouw.nl schrijft men het volgende:

Drugsgebruik in de psychiatrie is een groot probleem, met heel ernstige gevolgen

Mijn zoon zit al ruim dertien jaar op gesloten afdelingen in de psychiatrie. Hij zit gesloten vanwege zijn grote verslavingsgevoeligheid. In de psychiatrie is hij opnieuw verslaafd geraakt. Al bijna drie jaar mag hij om die reden zelfs niet meer zonder begeleiding naar buiten. Toch krijgt hij op de afdeling zelf met grote regelmaat drugs aangeboden door patiënten die wel naar buiten mogen. Er zijn zelfs patiënten van wie familie of vrienden drugs mee naar binnen nemen. Een dealer die hem bezocht mocht ‘de toegang niet ontzegd worden’. Er was destijds een gang naar de directie van de betreffende instelling voor nodig om dat weer ongedaan te maken.

Als ik op de gesloten afdeling waar hij nu zit mijn beklag doe, is de eerste reactie ook dat ze ‘wettelijk niets mogen doen’. Ondertussen krijgt een jonge vrouw, die net clean op de afdeling is gekomen, ook drugs aangeboden.

Via Trouw.nl

Onze drugstesten zijn een ideale manier om te controleren op drugsgebruik en afspraken te maken met verslaafden over drugsgebruik. Vele professionele instellingen maken dan ook al jaren gebruik van onze zelftesten. Meer informatie over hoe onze drugstesten kunnen worden toegepast binnen uw instelling? Neem gerust contact met ons op voor een adviesgesprek.